تسنـــــــــیم

نام و آدرس " تسنــــیم" تغییر کرد...

نام و آدرس " تسنــــیم" تغییر کرد...

پیوندها

نام و آدرس وبلاگ "تســـــــــنیم" تغییر کرد...


نام وبلاگ "تســـــــــنیم" به "انقطاع" تغییر یافت.
از این پس کلیه فعالیت های وبلاگ تسنیم با آدرس "انقطاع" صورت خواهد گرفت.
توجه داشته باشید که فقط نام و آدرس وبلاگ تغییر کرده است...
با اهدافی استوار تر در آدرس جدید در خدمتتون هستیم.

ENQETA.BLOG.IR